ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε… τερματική ανυποληψία

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ο Όμιλος ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 236,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, αυξημένες κατά 0,5%, σε σύγκριση με 235,2 εκατ. ευρώ το 2013. 

Τα EBITDA του Ομίλου για το 2014 ανήλθαν σε ζημίες 13,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 131,1 εκατ. ευρώ το 2013. Και ζημιές μετά από φόρους 40,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 136,3 εκατ. ευρώ το 2013.

Στη τιμή των 1,3800 ευρώ και με ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 12μήνου στα 1,1500 – 1,5100 ευρώ. Στο +15% εφέτος, με σύνολο συναλλαγών μόλις 63,4 χιλ. τεμαχίων εκ των οποίων τα μισά έγιναν σε 2 συνεδριάσεις.

Πολλές φορές δεν κάνει πράξη… Εφέτος δεν άνοιξε στο ταμπλό για 33 συνεδριάσεις, στο 50% του συνολικού αριθμού τους. Με την κφση στα 98,1 εκατ. ευρώ. Πριν μερικά χρόνια τα ίδια κεφάλαια ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ…

Ο ήλιος μπορεί να αρχίσει να ανατέλλει από την… Δύση, είναι δηλ. πιθανόν να συμβεί, εκείνο που αποκλείεται είναι να βγάλει η Lafarge κέρδη για την θυγατρική της…

Aπό τo ”XΡHMAΤΙΣΤΗΡΙΟ”