Ζημιές 1,57 εκατ. για την Ανδρομέδα το 2014 – Με discount 11,87% διαπραγματευόταν η μετοχή στις 2/2

Ζημιές 1,57 εκατ. για την Ανδρομέδα το 2014 – Με discount 11,87% διαπραγματευόταν η μετοχή στις 2/2

 
Παρά το θετικό του ξεκίνημα, το ελληνικό χρηματιστήριο χαρακτηρίσθηκε κατά το 2014 από την έντονη μεταβλητότητα και την καταγραφή τελικά σημαντικών απωλειών.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν η Alpha Trust-Ανδρομέδα να εμφανίσει στη χρήση του 2014 ζημιές, μετά από φόρους, ύψους 1,57 εκατ. ευρώ έναντι κερδών, ύψους 1,23 εκατ. ευρώ το 2013. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε -1,04 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΠ και ζημιές από αγοραπωλησίες. Η απόδοση της εταιρείας ήταν -14,56% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -31,18% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, -33,75% ο FTSE/Χ.Α. MID CAP και -28,94% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.
Το ενεργητικό της εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε 9,32 εκατ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 82,02% σε μετοχές, 2,52% σε ομόλογα και κατά 15,46% σε διαθέσιμα.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 22,32 και η χρηματιστηριακή τιμή της σε ευρώ 17,33. Διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 22,36%.  Σημειώνεται ότι στις 2/02/2015 η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας ήταν 21,63 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 11,87%.
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες, Τιτάν, Inform Π. Λύκος,Quest Συμμετοχών, ΟΠΑΠ, Πλαίσιο Computers, Αεροπορία Αιγαίου, Πλαστικά Θράκης,  Σαράντης, ΟΤΕ και Μυτιληναίος.
Η εταιρεία αποδίδει τα αποτελέσματα του 2014 στην αυξημένη νευρικότητα των αναδυόμενων και περιφερειακών αγορών που έφεραν η ολοκλήρωση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της Fed και οι ραγδαίες μεταβολές σε συνάλλαγμα και πετρέλαιο, προστέθηκε η επάνοδος της πολιτικής αβεβαιότητας με την επίσπευση των εκλογών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποτυχία τελικά εκλογής του. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση το χαρτοφυλάκιο της δεν απέφυγε τις αρνητικές αποδόσεις, διευρύνοντας όμως την υπεραπόδοσή του έναντι της αγοράς ως αποτέλεσμα της έγκαιρης μείωσης της συνολικής του έκθεσης ιδίως στον τραπεζικό κλάδο αλλά και της συγκριτικά καλύτερης πορείας βασικών επιλογών του.