Ζημιές 15,2 εκατ. για Cyta Hellas το 2014 – Αναμένει κέρδη το 2017 | Mikrometoxos.gr

Ζημιές 15,2 εκατ. για Cyta Hellas το 2014 – Αναμένει κέρδη το 2017

16.06.2015 01:11

Η θυγατρική εταιρεία Cyta Hellas δεν έχει πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία και απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της αρχής.
Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2014 Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για την Κυπριακή εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι στόχοι που τέθηκαν για το 2014 δεν επιτεύχθηκαν και η εταιρεία είχε στις 31.12.2014 το 55,3% των πελατών που προέβλεπε το επιχειρησιακό σχέδιο. Οι ζημιές της Cyta Hellas πριν τη φορολογία μειώθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,9 εκατ. ευρώ το 2013.

Οι συσσωρευόμενες ζημιές της ανήλθαν στα 139,1 εκατ. ευρώ από 122,6 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ ο τζίρος της αυξήθηκε στα 90,5 εκατ. ευρώ από 89,9 εκατ. ευρώ το 2013. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε στις 31.12.2014 στα 49,1 εκατ. ευρώ από 36,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της αρχής.
Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν περισσότερες από τα περιουσιακά της στοιχεία με αποτέλεσμα να παρουσιάσει για πρώτη φορά αρνητική καθαρή αξία ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Για απάλειψη της αρνητικής αξίας, η αρχή προχώρησε στην κεφαλαιοποίηση δανείου από την Digimed (δηλαδή στην ουσία την αρχή) ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2014, κεφαλαιοποιήθηκε επιπλέον ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο, σημειώνεται ότι η εταιρεία αναθέτει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου.
Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν από το επιχειρησιακό σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο 2014 αφού οι πωλήσεις του έτους που έληξε στις 31.12.2014 είναι χαμηλότερες κατά 7,3 εκατ. ευρώ από τις προβλεπόμενες και οι ζημιές προ φόρων είναι περισσότερες κατά 4,2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε, η εταιρεία θα χρειαστεί μέγιστη επιπλέον χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ για το 2015, αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2017 και να λειτουργεί αυτόνομα το 2018.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017