Επιχειρηματικές συμφωνίες: Πέφτουν υπογραφές, κάτι αρχίζει να κινείται

 

Η αξία των επιχειρηματικών συμφωνιών που έχουν κλειστεί από το καλοκαίρι μετά υπερβαίνει το 1,5 δις ευρώ

Μετά από ένα σχετικά στείρο πρώτο εξάμηνο οι επιχειρηματικές συμφωνίες ξαναμπαίνουν στο κάδρο με σημείο αναφοράς τις αποκρατικοποιήσεις και τις πωλήσεις συμμετοχών ή παγίων από τις τράπεζες.
Η επιτάχυνση που παρατηρείται είναι εντυπωσιακή καθώς από τον Ιούλιο και μετά υπάρχει διαρκής ροή νέων είτε σε ώριμα πλάνα αποκρατικοποίησης είτε σε πωλήσεις που έχουν σαν στόχο την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.
Οι επιχειρηματικές συμφωνίες το 2016 είναι περισσότερο «παιδιά της ανάγκης» ωστόσο αποτελούν οδηγό για τις αποτιμήσεις και μάλιστα στην χειροπιαστή μορφή τους αφού όλες εκφράζονται με μετρητά τα οποία όσο να ‘ναι δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.
Πολλές από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν ήταν σε προχωρημένο στάδιο ή είχαν φθάσει στο ημερολογιακό όριο που είχε τεθεί ως καταληκτικό για την επίτευξη τους. Όπως και να έχει για τις εισηγμένες εταιρίες προέκυψαν μερικές πολλές ενδιαφέρουσες αναγνώσεις. Να μερικές από αυτές:

Αστήρ:

Για το 88,5% της εισηγμένης το τίμημα διαμορφώθηκε σε 393,2 εκατ. ευρώ ή 444 εκατ. ευρώ για το 100%. Η Εθνική Τράπεζα θα πάρει από την συναλλαγή 298,8 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 46 μονάδες βάσης, θα μειώσει αντίστοιχα την έκθεση της στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA)  της ΕΚΤ επιτυγχάνοντας προ φόρων εξοικονόμηση στα επιτοκιακά έσοδα της τάξης των 4,6 εκατ. ευρώ και τέλος θα εγγράψει και κεφαλαιακά κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο κοντά στα 150 εκατ. ευρώ (πρό φόρων). Το Δημόσιο θα εισπράξει 94,4 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδυτές της μειοψηφίας θα εισπράξουν τίμημα 5,47 ευρώ ανά μετοχή για όσες μετοχές Αστήρ διαθέτουν.
Μαζί με τον καθαρό δανεισμό που εμφανίζει η εταιρία στις 30.06 το τίμημα ανέρχεται σε 479 εκατ. ευρώ και ο λόγος EV/EBITDAμε βάση τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 9,7 φορές. Με βάση το τίμημα που πληρώθηκε για τις μετοχές ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώθηκε στις 1,91 φορές την καθαρή θέση. Το σύνολο της έκτασης που πουλήθηκε αφορά 316,3 στρέμματα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό τα τρία ξενοδοχεία, η μαρίνα, το εστιατόριο και η εκμετάλλευση του  αιγιαλού.

Hilton (Ιονική Ξενοδοχειακή):

Το κλείσιμο της πώλησης του 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακής που κατείχε η Alpha bank  δεν έφερε ιδιαίτερες αλλαγές στα εποπτικά κεφάλαια της εταιρίας. Οι αγοραστές (Temes και Dogus Group) θα καταβάλουν τίμημα 81 εκατ. ευρώ για τις μετοχές και μαζί με τον καθαρό δανεισμό της εταιρίας θα καταβάλουν συνολικά 142 εκατ. ευρώ.
Από την πώληση δεν προκύπτει κεφαλαιακό όφελος για την Alphabankωστόσο από τις εξοικονομήσεις σε ρευστότητα αναμένεται μικρή βελτίωση στο προ φόρων έσοδα του ομίλου κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε 0,71 φορές σε την καθαρή θέση ενώ σε σχέση με τα λειτουργικά κέρδη η συμφωνία πραγματοποιήθηκε περίπου στις 20 φορές τον λόγο EV/EBITDA. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους.

ΑΔΜΗΕ:

Οι κινέζοι αγοραστές προσέφεραν 320 εκατ. ευρώ για το 24% της εταιρίας το οποίο στην αναγωγή του δίνει τίμημα για το 100% 1,33 δις ευρώ.
Επιπλέον ο ΑΔΜΗΕ στις 31.12.2015 είχε καθαρό δανεισμό της τάξης των 490 εκατ. ευρώ ενώ η ΔΕΗ έχει λαμβάνειν και ειδικό μέρισμα πριν την πώληση ύψους 90 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους).
Σύνολο 1,9 δις ευρώ τελική αξία για την ΔΕΗ η οποία ωστόσο από την πώληση θα καταφέρει να μειώσει τον δανεισμό της κατά 900 εκατ. ευρώ. Και τούτο διότι όπως προβλέπεται από το σχέδιο αποκρατικοποίησης το 26% του ΑΔΜΗΕ θα πουληθεί στο Δημόσιο έναντι ανταλλάγματος σε είδος (έναντι φορολογικής απαίτησης από την ανατίμηση της συμμετοχής η οποία ήταν σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή στα βιβλία της εταιρίας) ενώ το υπόλοιπο 51% θα διανεμηθεί αναλογικά στους μετόχους της ΔΕΗ.
Στο τέλος της ημέρας –η οποία χρονικά προσδιορίζεται στο τέλος του 2017- οι κινέζοι θα έχουν το 24% του ΑΔΜΗΕ, το δημόσιο το 51% και οι επενδυτές μέτοχοι της ΔΕΗ θα κατέχουν το υπόλοιπο 26%. Περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα θα έχουμε στην Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την συμφωνία στις 24 Νοεμβρίου.

Αυτά που έρχονται:

Υπάρχει ωστόσο πολύ σοβαρή πιθανότητα να δούμε και άλλες συμφωνίες στις επόμενες 50 ημέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους.
Η πώληση της ΔΕΣΦΑ, η διάθεση του 5% του ΟΤΕ, η ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών του Ελληνικού, η επέκταση της παραχώρησης του Ελ. Βενιζέλος, η πώληση της Εγνατίας οδού και του Αεροδρομίου του Ηρακλείου είναι εγχειρήματα τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πιθανότατα θα ολοκληρωθούν άμεσα.
Η ουρά των επιχειρηματικών συμφωνιών όμως δεν εξαντλείται στις αποκρατικοποιήσεις. Υπάρχει και η κατηγορία των δύσκολων ή επισφαλών εγχειρημάτων που αφορά εταιρίες που έκαναν τον κύκλο τους και λόγω ειδικών συνθηκών βρέθηκαν εκτός αγοράς.
Εκτός από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος» που κατά τα φαινόμενα θα καταλήξει στο Σκλαβενίτη παρατηρείται κινητικότητα από χρηματοοικονομικά σχήματα αλλά και στρατηγικής φύσεως επενδυτές για εταιρίες όπως η Shelman, τα Κλωστήρια Ναούσης, στον Νηρέα ή τα ακίνητα της Βωβός.
Ο κατάλογος όσο θα περνάει ο καιρός θα μεγαλώνει καθώς οι τράπεζες θα κινηθούν πιο ενεργά προκειμένου να ανακτήσουν μέρος των προβλέψεων τους. οι επόμενες επιχειρηματικές συμφωνίες θα βασίζονται περισσότερο σε στοιχήματα αναδιάρθρωσης.
Και από τέτοια η Ελληνική αγορά καλύπτει σχεδόν κάθε γούστο και κάθε πορτοφόλι.

Του Μάνου Χατζηδάκη

στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 5 Νοεμβρίου 2016