Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων: «Ο κανονισμός για τα VLTs είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη» | Mikrometoxos.gr

Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων: «Ο κανονισμός για τα VLTs είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη»

27.12.2016 16:42
  • Τέλος στη λάσπη στον ανεμιστήρα του διαδικτύου βάζει η Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων η οποία με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι η χώρα μας έχει έναν από τους αυστηρότερους κανονισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τα VLTs που στηρίζεται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια απόφαση σταθμό δικαίωσε πανηγυρικά τη συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου-ΟΠΑΠ για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης 35.000 VLTs. Έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα το θέμα, απορρίπτοντας την προσφυγή των 7 καζίνο που ζητούσαν την ακύρωση της σχετικής συμφωνίας.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η ΕΕΕΠ: «Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έλαβε, κατόπιν κοινοποίησης, την επιστολή της Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GROW E2/RW/ik(2016) 7811485) με θέμα «Ελληνική Νομοθεσία Παιγνίων».

Η Ε.Ε.Ε.Π με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφασή της προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, στηριζόμενη στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού, καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

Σε κάθε περίπτωση, για να συναχθούν ορθά, τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα συμπεράσματα, η Ε.Ε.Ε.Π. είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει συγκριτικά στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση, εάν και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα, για τους ισχύοντες κανονισμούς των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που αποδεικνύουν ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs που εκδόθηκε με την με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Ταυτόχρονα η Ε.Ε.Ε.Π προτίθεται να παράσχει οποιαδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συνεχίσει να ασκεί αποτελεσματικά τα εποπτικά και ελεγκτικά καθήκοντα και αρμοδιότητές της βασιζόμενη στις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές με σκοπό τη συνεπή και συστηματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προώθηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που αποτελεί κοινωνική μάστιγα για τη χώρα μας».

Πανηγυρική δικαίωση του ΟΠΑΠ και της ελληνικής πολιτείας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – Νόμιμα τα VLTs

Την προηγούμενη εβδομάδα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια απόφαση σταθμό δικαίωσε πανηγυρικά τη συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου-ΟΠΑΠ για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης 35.000 VLTs. Έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα το θέμα, απορρίπτοντας την προσφυγή των 7 καζίνο που ζητούσαν την ακύρωση της σχετικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. τα καζίνο Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας, Καζίνο Ρόδου, Porto Carras AE και Καζίνο Αιγαίου AE είχαν ζητήσει την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιανουαρίου 2015, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως ( C(2012) 6777 τελικό της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012) σχετικά με την κρατική ενίσχυση (SA 33 988 (2011/N – Ελλάδα – Ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου AE – ΟΠΑΠ) για την εκμετάλλευση δεκατριών τυχερών παιγνίων και σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων για περίοδο δέκα ετών.

Τα επτά καζίνο, τα οποία διέθεταν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκμεταλλεύονται τυχερά παίγνια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παιγνιομηχανήματα με κερματοδέκτη.

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή δύο μέτρα υπέρ του ΟΠΑΠ: το πρώτο μέτρο αφορούσε τη χορήγηση στον ΟΠΑΠαποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων (video lottery terminals, VLT) για χρονικό διάστημα δέκα ετών με λήξη ισχύος στα τέλη του έτους 2022, έναντι εισφοράς ποσού 560 εκατομμυρίων ευρών (συμφωνία VLT)· το δεύτερο μέτρο συνίστατο σε δεκαετή παράταση, από το 2020 έως το 2030, με προσάρτημα σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ το 2000, των ήδη χορηγηθέντων στον ΟΠΑΠ αποκλειστικών δικαιωμάτων για τη με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση δεκατριών τυχηρών παιγνίων.

Τα καζίνο υπέβαλαν το 2012 καταγγελία στην Επιτροπή, όπου υποστήριξαν ότι η συμφωνία VLT συνεπαγόταν τη χορήγηση στον ΟΠΑΠ κρατικής ενισχύσεως ασύμβατης με την εσωτερική αγορά. Κατά την άποψή τους, το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει υψηλότερο τίμημα από το προβλεπόμενο στην εν λόγω συμφωνία ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, τα εισπραττόμενα από τον ΟΠΑΠ κέρδη θα ήταν πολύ λιγότερα, εάν είχε λειτουργήσει υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.

Με την απόφασή της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

* το ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο όφειλε ο ΟΠΑΠ ήταν σημαντικά χαμηλότερο της τρέχουσας καθαρής αξίας της συμφωνίας VLT,

* το καταβληθέν ποσό από τον ΟΠΑΠ έναντι του προσαρτήματος (συμπεριλαμβανομένης της παρακρατηθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο εισφοράς που αντιστοιχούσε σε 5 % των ακαθάριστων εσόδων από τα παίγνια για το διάστημα μεταξύ της 13ης Οκτωβρίου 2020 και της 12ης Οκτωβρίου 2030), ήταν, αντιθέτως, υψηλότερο από την τρέχουσα καθαρή αξία του προσαρτήματος, το υψηλότερο τίμημα το οποίο κατέβαλε ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο του προσαρτήματος δεν ήταν παρά ταύτα επαρκές ώστε να διασφαλίσει ότι, κατά μέσο όρο, οι ελληνικές αρχές όφειλαν να δεσμευθούν να θεσπίσουν συμπληρωματική εισφορά επί των ακαθάριστων εσόδων του ΟΠΑΠ από τα τυχηρά παίγνια στο πλαίσιο της εκμεταλλεύσεως των VLT, η οποία θα προστίθετο στο αρχικό ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμφωνία δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση.

Με τη χθεσινή του απόφαση επί της αιτήσεως αναιρέσεως της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι το γεγονός πως η Επιτροπή εκτίμησε ότι η συμφωνία VLT απένεμε πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ δεν ήταν ικανό να την υποχρεώσει να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας. Επιπλέον, η μη εμπιστευτική έκδοση της αποφάσεως αναδεικνύει κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο τη συλλογιστική της Επιτροπής καθώς και τη μεθοδολογία που αυτή χρησιμοποίησε, κατά τρόπο που να παρέχει στους ενδιαφερομένους, και δη στα καζίνο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους λόγους αυτούς και στο Γενικό Δικαστήριο να ασκήσει τον έλεγχό του. Το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι τα καζίνο δεν απέδειξαν την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων κατά την από κοινού ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής της συμφωνίας VLT και του προσαρτήματος.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως των καζίνο και η απόφαση της Επιτροπής παραμένει σε ισχύ”.

Σημαντικό χτύπημα με τα VLTs στον παράνομο τζόγο

Το ξεπάγωμα της επένδυσης των VLTs αναμένεται να δώσει ένα ισχυρό πλήγμα στον παράνομο τζόγο. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους ρυθμίζει και ελέγχει την αγορά, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα τόσο του Δημοσίου όσο και των πολιτών. Η παράνομη αγορά VLTs έχει ετήσια καθαρά έσοδα 1 δις ευρώ από 120.000 μηχανές που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, σε 30 αστυνομικές επεμβάσεις σε όλη τη χώρα συνελήφθησαν 124 άτομα και κατασχέθηκαν 302 ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σύμφωνα με υπολογισμούς από παράγοντες της αγοράς το δημόσιο μέχρι στιγμής μόνο από τον παράνομο τζόγο VLTs χάνει τουλάχιστον 250 με 300 εκατ ευρώ ετησίως.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017