Επιτάχυνση συγχωνεύσεων-εξαγορών, επιβράδυνση στις δημόσιες εγγραφές

Επιτάχυνση συγχωνεύσεων-εξαγορών, επιβράδυνση στις δημόσιες εγγραφές

Η αγορά των δημόσιων εγγραφών το 2015 παραμένει υποτονική, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών αυξήθηκε κατά 61% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο και τα αντληθέντα κεφάλαια κατά 37%.

 

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2015, είχαν πραγματοποιηθεί 631 δημόσιες προσφορές, καταγράφοντας αύξηση κατά 6% έναντι της ίδιας περιόδου του 2014, ωστόσο τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν (103,7 δισ. δολ.) ήταν μειωμένα κατά 13%, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, Global IPO Trends: 2015 Q2.

Η υποτονική αυτή δραστηριότητα οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες. Οι νέες εγγραφές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη φέτος δεν ακολούθησαν τον ρυθμό του πρώτου εξαμήνου του 2014, ενώ ο αριθμός αρχικών δημόσιων εγγραφών εταιρειών που είχαν χρηματοδοτηθεί από venture capitals και private equities διεθνώς έχει επίσης μειωθεί. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 123 δημόσιες εγγραφές, από τις οποίες αντλήθηκαν κεφάλαια 32,7 δισ. δολ. το πρώτο εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 38% και 48%, αντίστοιχα, έναντι της ίδιας περιόδου το 2014. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές διεθνώς (Σ&Ε) έχουν ενισχυθεί εντυπωσιακά, παρέχοντας μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των δημόσιων εγγραφών:

 

Η συνολική αξία των Σ&Ε σε μηνιαία βάση εκτοξεύθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οκτώ ετών τον Απρίλιο και τον Μάιο με 2.879 συμφωνίες, αξίας 399 δισ. δολ. τον Απρίλιο και 2.653 συμφωνίες προϋπολογισθείσας αξίας 400 δισ. δολ. τον Μάιο. Συγχρόνως, σε ορισμένους τομείς (όπως της τεχνολογίας) οι ιδιωτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων ξεπέρασαν τις δημόσιες εγγραφές. Μέχρι σήμερα, το 2015, οι εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ έχουν αντλήσει μόνο 1,8 δισ. δολ. μέσω εννέα δημόσιων εγγραφών, ενώ συγκέντρωσαν 20 δισ. δολ. μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Η Maria Pinelli, αντιπρόεδρος της ΕΥ για τις στρατηγικά αναπτυσσόμενες αγορές διεθνώς, σχολιάζει:

«Δεν θεωρούμε ότι η υποτονικότητα της αγοράς το 2015 αντανακλά μια έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών, αλλά μάλλον μια παρατεταμένη ανάπαυλα, καθώς οι επιχειρηματίες προχωρούν σε μια αποτίμηση του εύρους των χρηματοδοτικών επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους.

Καθώς αντανακλούν τη γενικότερη υγεία του χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος, οι δημόσιες εγγραφές δεν αποτελούν σήμερα παρά μια επιλογή ανάμεσα από ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών λύσεων. Καθώς ενισχύονται οι Σ&Ε, όλο και περισσότερες εταιρείες θα επιλέγουν να διατηρήσουν τις επιλογές τους ανοικτές, ακολουθώντας μια πολυεπίπεδη στρατηγική, αποτιμώντας ενδεχόμενες συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις, καθώς και το πλούσιο φάσμα των επιλογών ιδιωτικής χρηματοδότησης, παράλληλα με τις πιο παραδοσιακές δυνατότητες δημόσιας εγγραφής, για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις για τους μετόχους τους.

Οι τοποθετήσεις ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι της άντλησης κεφαλαίων μέσω οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών. Σήμερα υπάρχουν πλέον πολύ περισσότεροι παίκτες που θέλουν να αξιοποιήσουν την ανάπτυξη που προηγείται της δημόσιας εγγραφής, όπως venture capital, hedge funds, private equities και αμοιβαία κεφάλαια. Το ενδιαφέρον αυτό οδήγησε στη δημιουργία του όρου “ιδιωτική δημόσια εγγραφή” (private IPO) που περιγράφει εταιρείες υποψήφιες για δημόσια εγγραφή που αποκτούν κεφάλαια από τους προαναφερθέντες ιδιώτες επενδυτές (venture capital, private equity κ.λπ.)».

Έντυπη K

* ,