Επαναγορά Εταιρικών Ομολόγων / Μετοχών | Mikrometoxos.gr

Επαναγορά Εταιρικών Ομολόγων / Μετοχών

04.05.2015 01:34

Επαναγορά Εταιρικών Ομολόγων / Μετοχών

Επαναγορά μπορεί να γίνει επίσης και από μια εταιρία για τις μετοχές ή τα ομόλογα που έχει εκδώσει. Αν τα επιτόκια αυξηθούν ραγδαία στην αγορά αυτό θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών των ομολόγων, κάνοντας συμφέρουσα την επαναγορά τους.

Στην περίπτωση των μετοχών, μέσω της επαναγοράς η εταιρία επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών στην αγορά. Συνήθως γίνεται προσφορά στους μετόχους σύμφωνα με την οποία έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν ένα τμήμα ή το σύνολο των μετοχών τους μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα ένα premium επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής στην αγορά. Αυτό το premium αποζημιώνει τους επενδυτές για την πώληση των μετοχών αντί της διακράτησης τους για το μέλλον με σκοπό την είσπραξη μερίσματος.

Η επαναγορά μετοχών θεωρείται συνήθως σημάδι ότι η διοίκηση της εταιρείας είναι αισιόδοξη για το μέλλον και πιστεύει ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι υποτιμημένη. Με την επαναγορά:

  • αυξάνεται η αγοραία τιμή (market price) των εναπομείναντων στην αγορά μετοχών λόγω της μείωσης της προσφοράς,
  • αυξάνονται τα κέρδη ανά μετοχή,
  • μειώνεται συνήθως ο αριθμός των μετόχων της εταιρίας
  • αυξάνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας των εναπομείναντων μετόχων στην εταιρία
  • αυξάνεται έτσι ο έλεγχος της εταιρίας και κατ’ επέκταση
  • αποθαρρύνονται ή/και αποτρέπονται απόπειρες επιθετικής εξαγοράς (hostile takeover) από τρίτες εταιρίες

Άλλοι λόγοι επαναγοράς συμπεριλαμβάνουν την καλύτερη αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων της και την απόκτηση μετοχών που θα διατεθούν στα προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχονται στους εργαζομένους.

http://www.euretirio.com/
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017