Επί τα χείρω αναθεώρηση για την ανάπτυξη στην ανατολική Ασία το 2015 – 2016

Για σοβαρούς κινδύνους προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα

Προς τα κάτω αναθεώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη στην ανατολική Ασία και την Κίνα το 2015 και προειδοποίησε ότι υπάρχουν «σοβαροί» κίνδυνοι οι οποίοι απορρέουν από παράγοντες αβεβαιότητας, όπως είναι οι δυνητικές συνέπειες της ανατίμησης του δολαρίου και της ενδεχόμενης αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Ο θεσμός αναμένει πλέον ότι η περιοχή ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Κίνα, να αναπτυχθεί με ρυθμό 6,7% το 2015 και το 2016, από 6,9% το 2014. Η πρόβλεψη αυτή είναι αναθεωρημένη προς τα κάτω από εκείνη του Οκτωβρίου, όταν η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεπε ανάπτυξη 6,9% φέτος και 6,8% το 2014.

Η ανάπτυξη της Κίνας είναι πιθανό να επιβραδυνθεί λόγω των πολιτικών του Πεκίνου για να αποκτήσει η οικονομία της πιο σταθερές βάσεις και για να αντιμετωπιστούν τρωτότητες, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του θεσμού για την περιοχή.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι η Κίνα θα αναπτυχθεί με βραδύτερο ρυθμό, 7,1% φέτος και 7,0% το 2016, από 7,4% το 2014. Οι προηγούμενες προβλέψεις του θεσμού έκαναν λόγο για ανάπτυξη με ρυθμό 7,2% φέτος και 7,1% το 2016.