Εντός του έτους ολοκληρώνει την συγχώνευση των 13 θυγατρικών η R Energy 1

Η R Energy 1 προχωρώντας σε εσωτερική αναδιοργάνωση, θα ολοκληρώσει εντός του τρέχοντος έτους την συγχώνευση 13 θυγατρικών εταιρειών της.

Με αυτή την κίνησή της, η εταιρεία επιδιώκει να ισχυροποιήσει άμεσα την θέση των απορροφημένων εταιρειών απέναντι στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών, θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών και κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.