Ελτον: Γιατί…ταμπλό δεν είναι τα πολυδιαφημισμένα σαπάκια του

ΕΛΤΟΝ: Διατηρεί λοιπόν τα εξαιρετικά της μεγέθη η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας χημικών στα Βαλκάνια, αλλά παραμένει και αυτή στο επενδυτικό περιθώριο, παρά το γεγονός ότι δεν υπερέβαλε ποτέ στο ταμπλό.

Η διοίκηση έχει δεσμευτεί ότι θα γίνει περισσότερο φιλική προς τους μετόχους (περυσινό μέρισμα 0,05), ενώ είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό ψάχνεται για επεκτατική κίνηση, εάν και δεν έχει βρει ακόμα κάτι καλό.

Αποτιμάται σε 26 εκατ. ευρώ στη τιμή του 0,9700 ευρώ με χαμ-υψ. 12μήνου 0,8020 – 1,4000 ευρώ και στο +2,5% από την  τιμή της στις 31.12.2014 στα 0,9460 ευρώ…

Το σύνολο των υποχρεώσεών της στα 33,8 εκατ., με τα αποθέματα σε 16,2 εκατ. ευρώ και τις απαιτήσεις της σε 37,7 εκατ. ευρώ [παραμένουν υψηλές]… Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από 42,55 εκατ. σε 44,55 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός της ανέρχεται σε 15,9 εκατ., με ταμείο 1,2 εκατ., θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2,77 εκατ. ευρώ και με προσωπικό 199 ατόμων από τα 185 στο 2013.

Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο υγιές 0,33, το p/bv 0,58, το p/e 7,4 και ο σημαντικός δείκτης Ev/ebitda στο αξιοπρεπές 6,5.