Ελληνικό: Αίτηση αναθεώρησης για την πώληση από την Περιφέρεια Αττικής

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αίτηση αναθεώρησης στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής, κατά της απόφασης του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού από τη μοναδική πλειοδότρια εταιρεία Lamda Development.

Το 6ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κρίνει τον περασμένο Νοέμβριο νόμιμο το διαγωνισμό, καθώς και ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες της νομιμότητας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ανάκλησης του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ είχε καταθέσει αίτηση ανάκλησης κατά της απόφασης του Ζ’ Κλιμακίου, με βάση την οποία είχε «παγώσει» η διαδικασία από τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω αδιαφάνειας και παραβίασης των αρχών της ίσης μεταχείρισης.

Στην αίτησή της η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε συμπληρωματικά τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν από το ΤΕΕ, σχετικά με το ύψος του τιμήματος της σύμβασης που έχει χαρακτηρισθεί «εξευτελιστικό».

Η Περιφέρεια Αττικής εκφράζει «την κατηγορηματική βούλησή της να προασπίσει τη Δημόσια Περιουσία» και εν προκειμένω «τα 40.000 τ.μ. που διαθέτει στον χώρο του Ελληνικού».