Ελληνική Υφαντουργία: Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον!! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελληνική Υφαντουργία: Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον!!

20.12.2014 14:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ[9μηνο]: Κύκλος εργασιών μόλις 3,9 εκατ. από 16,8 εκατ. πέρυσι. Ζημίες 7,8 εκατ. έναντι των -13,4 εκατ. στο περυσινό 9μηνο και ebitda αρνητικά 3,4 εκατ. από -9,33 εκατ. στο 2013.

Στα 86,1 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού και στα 116,6 εκατ. το αντίστοιχο του Παθητικού, με τα ίδια κεφάλαια αρνητικά κατά 32 εκατ. ευρώ.
Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 90,7 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμα τα 14 εκατ.) και στο ταμείο υπήρχαν 3,2 εκατ. ευρώ.

ΕΛΥΦ: Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2,4 εκατ. ευρώ, με το προσωπικό να έχει μειωθεί κατά 239 άτομα στα 184. Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 350 χιλ. ευρώ.

ΕΚΤΟΣ διαπραγμάτευσης από εφέτος τον Απρίλιο με τελευταία τιμή της στο 0,1170 ευρώ που την αποτιμούσε σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΥΦ από το Σεπτέµβριο του 2013 έχει υποβάλει στους οµολογιούχους νέα πρόταση για την αναχρηµατοδότησή της και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού…

Με στόχο την εξυγίανση, την αναδιάρθρωση του συνολικού του δανεισµού και τη στήριξή του προκειµένου να επανέλθει σε κανονική λειτουργία και θετικά αποτελέσµατα.

ΕΛΥΦ(ΙΙΙ): Στα σχέδια της εισηγμένης που βασίζονται σε business plan ανεξάρτητου οίκου, περιλαμβάνονται:

• Σε πρώτη φάση η διακοπή της λειτουργίας της μητρικής (έχει γίνει), η χρηματοδότηση της θυγατρικής Κλωστήρια Κιλκίς από τις τράπεζες και τους βασικούς μετόχους της μητρικής, καθώς και η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου.

• Σε δεύτερη φάση, η επαναλειτουργία του εργοστασίου παραγωγής της μητρικής εταιρείας «από μηδενική βάση, με πλήρως εξυγιασµένο κοστολόγιο και εστίαση αποκλειστικά και µόνο σε κερδοφόρα υφάσµατα.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017