Ελληνικά Καλώδια: Σε κομβικό σημείο, ο δανεισμός μέγα πρόβλημα... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελληνικά Καλώδια: Σε κομβικό σημείο, ο δανεισμός μέγα πρόβλημα…

17.02.2015 11:23

ΕΛΚΑ: Ο κύκλος εργασιών  ανήλθε σε 268 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, μειωμένος κατά 1% έναντι του 2013 (271 εκατ. ευρώ), αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών των βασικών μετάλλων, καθώς οι ποσότητες των πωληθέντων προϊόντων αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,8 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 8,4 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. Ευρώ το 2013.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 4,8 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων

Ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα και λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της FULGOR (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού)

Καθώς και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 18,9 εκατ. ευρώ ή 0,6403 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήσαν αρνητικές κατά 12,19 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 214 εκατ. ευρώ την 30/9/2014 έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ οι επενδύσεις κατά το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 27 εκατ. Ευρώ.

Και αφορούσαν κυρίως εκταμιεύσεις για τις υλοποιημένες επενδύσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική FULGOR. Επί των ακινήτων τους υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους 141 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων.

Η καθαρή θέση τους έχει συρρικνωθεί στα 63 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης έχει ξεπεράσει το 3, ένα μέγεθος δηλαδή ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πρόσφατα έχουν κλείσει ορισμένα deals, αλλά το ζητούμενο είναι κατά πόσο προσοδοφόρα θα μπορούσαν να είναι…

Μάλιστα προ μηνός ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της FULGOR υπέγραψε σύμβαση ύψους 36,4 εκατ. ευρώ με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου ισχύος 73,2 ΜW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, στο θαλάσσιο χώρο νότια από το ακρωτήριο Σούνιο.

ΕΛΚΑ: Ενθαρρυντικό το γεγονός της συμπεριφοράς που επιδεικνύει η μετοχή τους τώρα τελευταία, με αποτέλεσμα από το χαμηλό του 0,6300 της 9ης Φεβρουαρίου να ενισχυθεί χθες και σε διάστημα μόλις (5) ημερών στο 0,8000 ευρώ έχοντας ξεκινήσει την χρονιά από το 0,6350 ευρώ.

‘Ετσι κινείται πλέον ανοδικά από το ξεκίνημα του 2015 σε ποσοστό 25,98%, με τον γ.δ. στο +4,06% και τον δείκτη MIDCAP20 στο +12,58%.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017