Ελλάκτωρ: Ποιά εικόνα δείχνουν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελλάκτωρ: Ποιά εικόνα δείχνουν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου…

04.06.2015 05:59
EΛΛΑΚΤΩΡ: Δεν τα πήγαμε καλά στο τρίμηνο, αλλά η αποτίμησή του τα έχει προεξοφλήσει…
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυξηση Δανεισμού από 845,30 εκατ. ευρώ σε… 1,0247 δισ. ευρώ… Με τα ΕΒΙΤDΑ στα 42,45 εκατ. ευρώ μειωμένα από τα 55,8 εκατ.του 3μήνου 2014.
ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 16,75 εκατ. [κέρδη 1,7 εκατ.] – ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 378 εκατ. [292,5 εκατ. ευρώ] – ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ από Λειτ. Δρ.: Αρνητικές 75 εκατ. [αρνητικές 21,8 εκατ.]
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 35,5 εκατ. [34,9 εκατ. ευρώ] – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 800 εκατ. [από 685 εκατ.] – ΑΥΛΑ: … 992 εκατ. ευρώ – ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1473 εκατ. ευρώ [1550 εκατ. ευρώ]
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 448,3 εκατ. ευρώ [ 704,7 εκατ.] – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΙΔΙΑ ΚΦ: 862,2 εκατ. [881,3 εκατ.] – ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,2 από 0,96.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 4906 άτομα πλην κοινοπραξιών [5632 άτομα] – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ: 789 χιλ. ευρώ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΙΤ: ο – ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ: Καμμία
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑ: 316,8 εκατ. ευρώ – ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,7900 ευρώ – ΧΑΜ-ΥΨΗΛΑ 12ΜΗΝΟΥ: 1,2000 – 4,3500 ευρώ και μέσος όρος 2,6800 ευρώ. – 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΧ 12μήνου: -54,34% [γ.δ. -32,11%] Με την BOOK VALUE μετοχής στα 4,8700 και στο ταμπλό 1,7900 ευρώ. 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017