Ελλάκτωρ: Από 4,90 στα 3,40 ευρώ η τιμή στόχος των αναλυτών της E.Eq.

Στα 3,40 ευρώ, από 4,90 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση Buy.

H χρηματιστηριακή επανεξετάζει το μοντέλο ανάλυσης για την εταιρία με αφορμή τις τελευταίες τάσεις σε ενέργεια και στις συμβάσεις παραχώρησης.

Για το 2014 προβλέπει ζημιές 27,1 εκατ. και πωλήσεις 1,43 δισ. Σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος η Eurobank Equities εκτιμά κέρδη 35,4 εκατ. και έσοδα 1,356 δισ.