Εκτός από μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι και σημαντικό κομμάτι από την αξία της ΔΕΗ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Εκτός από μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι και σημαντικό κομμάτι από την αξία της ΔΕΗ

29.07.2016 00:27

Εκτός από μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι και ένα σημαντικό κομμάτι από την αξία της ΔΕΗ. ‘Ηδη κατατέθηκαν οι προσφορές(4)  για το 24% του ΑΔΜΗΕ και εν συνεχεία το δημόσιο θα αποκτήσει το 26% έναντι συμψηφισμού χρεών της ΔΕΗ (590 εκατ. ευρώ) προς το ΛΑΓΗΕ.

Η επιλογή θα ολοκληρωθεί, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ο διαχωρισμός ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.Οι μέτοχοι της ΔΕΗ θα λάβουν τις υπόλοιπες μετοχές του ΑΔΜΗΕ (κατά τα πρότυπα της διανομής μετοχών που έγινε στην S&B και την Μοτοδυναμική) και τέλος θα ακολουθήσει δημόσια εγγραφή.

Αν και σαν έσοδο ο ΑΔΜΗΕ φαίνεται να συνεισφέρει το 4,6%, η συμμετοχή του στην λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ το 2015 ήταν σχεδόν το 19%.

Αν επιτευχθεί τίμημα πώλησης που θα προσδιορίζει την αξία του ΑΔΜΗΕ κοντά στο 1 δις ευρώ (τραπεζικός δανεισμός συν αξία μετοχικού κεφαλαίου) η Αγορά θα το κρίνει θετικά καθώς οι εκτιμήσεις κινούνται γύρω από μια τεκμαρτή απόδοση εποπτικών παγίων 7%-9% που είθισται να αποτελεί και την διεθνή πρακτική αποτίμησης τέτοιων εταιριών.

Και βέβαια όλο το όφελος θα δώσει μεγάλη ανάσα στο δανεισμό της ΔΕΗ η οποία θα αποκλιμακώσει τον υψηλό δανεισμό της χωρίς να «σκοτώσει» αξία αφού ο ΑΔΜΗΕ είναι στα βιβλία της ΔΕΗ αποτιμημένος 914 εκατ. ευρώ.

Η συνεισφορά του ΑΔΜΗΕ στα μεγέθη της ΔΕΗ (σε χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 2015 ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ Μερίδιο του ΑΔΜΗΕ
Εσοδα         265            5.736 4,62%
Λειτουργικά έξοδα                110            4,907 2,24%
Λειτουργικά κέρδη                155                828 18,71%
Αποσβέσεις                  62                738 8,40%
Εξοδα από τόκους                  31                198 15,62%
Καθαρό κέρδος                  36              -103 -34,63%
Πάγια            2.749          17.314 15,88%
Ενσώματα Πάγια            1.598          13.590 11,76%
Εποπτικά Πάγια            1.372
Καθαρός Δανεισμός                490            4.789 10,23%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017