Ειρήσθω εν παρόδω και ατάκτως ερριμμένα… - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ειρήσθω εν παρόδω και ατάκτως ερριμμένα…

23.09.2016 16:13

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού γίνεται παγκόσμια σε 20 χώρες, κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια της Μεσογείου. Το 60% της παραγωγής πραγματοποιείται σε δύο χώρες της Αν.Μεσογείου, στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η Ελλάδα με παραγωγή στα δυο αυτά ψαρια, που κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ 110.000- 120.000 τόνους αποτελούσε παραδοσιακά την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα και λαβράκι), αντιπροσωπεύοντας το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παράγωγος ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο ως προς τον όγκο (19,1% επί Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 13 ευρωπαϊκού ΕΕ συνόλου), όσο και ως προς την αξία (23,6% επί ευρωπαϊκού ΕΕ συνόλου). Η Τουρκία, ο βασικός μας ανταγωνιστής, με τις επενδύσεις που εχει υλοποιήσει τα τελευταία τρία έτη, θα καταστεί το 2017 ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιπούρας και λαβρακίου.

Image result for ιχθυοκαλλιεργειες στην ελλαδα

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας παραμένει για τη χώρα μας ο δυναμικότερος κλάδος πρωτογενούς παραγωγής και αποτελεί πυλώνα της Εθνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας της χώρας με κυρίαρχο ρόλο κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιου αποτελεί το 98% των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια μετά από μια περίοδο στασιμότητας, μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας. Οι Μακρο-συνθήκες διεθνώς είναι ευνοϊκές, απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις σε ελληνικό και εταιρικό επίπεδο, όπως η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η άμεση εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού για την οριστική χωροθέτηση των μονάδων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω καινοτόμων μεθόδων μείωσης κόστους και η παραγωγή νέων προϊόντων υψηλότερης αξίας για να δώσουν τη νέα δυναμική ανάπτυξης.

……..

ΔΕΗ: Θα εμφανίσει κέρδη 86,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,4% σε ετήσια βάση στο εξάμηνο λόγω αδύναμων εσόδων αλλά και αυξημένων προβλέψεων., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της IBG σε έκθεση στην οποία διατηρούν σύσταση “ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ” με τιμή-στόχο στα 2,5000 ευρώ για τον τίτλο. Ειδικότερα, προβλέπουν ότι θα εμφανίσει μείωση 9% στα έσοδα, στα 2,65 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να υποχωρούν επίσης 9% στα 583 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εξαμήνου στις 28 Σεπτεμβρίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς.

Αγοραστικό ημερήσιο σήμα από την ΔΕΗ

23.09.2016 12:28

Αγοραστικό ημερήσιο σήμα από την ΔΕΗ μιας και αναζητούμε κλείσιμο πάνω από το 268 με τον τίτλο να βρίσκεται ήδη στο 273

Ο κλάδος της ενέργειας δείχνει κινητικότητα τις τελευταίες μέρες ενώ στην περίπτωση της ΔΕΗ περιμένουμε τον διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ.

Πλέον πέρασε και στο υπερταμείο…

FAST FINANCE SEC

……………………………..

PIVOT POINTS DAILY GRE 23/09/2016

 …………………

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η EUROLIFE ERB Life Insurance S.A.  προέβη την 21.09.2016 σε αγορά 34.291 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €130.280,80, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005. Η γνωστοποίηση γίνεται επειδή ο κ. Wade Burton κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της EUROLIFE ERB Life Insurance S.A., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

…………………………….

ATTIKHΣ: Νέα ιστορικά χαμηλά σήμερα με την μτχ να υποχωρεί μέχρι και -18% στο 0,0410 ευρώ για να βρεθεί τώρα (14:09) στο -10% και 0,0450 ευρώ που την αποτιμούν σε 110 εκατ. ευρώ περίπου…

ΣΤΑ 25 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών σήμερα (14:15) με την ΑΛΦΑ να καλύπτει το 24% (6 εκατ. ευρώ)  τον ΟΤΕ 5,3 εκατ. και την ΕΥΡΩΒ 3,65 εκατ. ευρώ.

Η αξία των πακέτων στα 2,72 εκατ. ευρώ σε ΟΤΕ και ΕΥΡΩΒ (2,2 εκατ. και 0,5 εκατ.)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στην ΣΑΡΑΝΤΗΣ με συναλλαγές αξίας 1,2  εκατ. ευρώ… Στο +1,2% στα 9,8000 ευρώ. Μεταξύ +4% και +6% κινείται τώρα η ΔΕΗ (2,76-2,80 ευρώ)…

ΔΕΝ…ΠΑΙΖΕΤΑΙ ο ΚΥΡΜ, σε νέα υψηλά στα 3,0000 ευρώ τώρα!!

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017