Εθνική: Κεφαλαιακή ενίσχυση από την πώληση συμμετοχών σε venture capiral

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 100% της συμμετοχής της στα 11 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών που κατείχε άμεσα ή έμμεσα και τα οποία διαχειρίζονταν από την NBGI Private Equity Limited, σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών τα οποία διαχειρίζεται η Deutsche Bank Private Equity και η Goldman Sachs Asset Management.

Το τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε €288 εκατ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Συναλλαγής και συνυπολογίζοντας τα συνδεόμενα με την εν λόγω έξοδα, ο δείκτης CET1 της ΕΤΕ αυξάνεται κατά 23 μ.β, με βάση τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2016.

Οπως αναφέρει η τράπεζα, η επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης των ΚΕΣ υπογραμμίζει την αφοσίωση της διοίκησης της ΕΤΕ στην επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της να διοχετεύσει κεφάλαια στην ελληνική οικονομία και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Η Greenhill Cogent Europe ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Proskauer Rose (UK) ως νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ σχετικά με τη συναλλαγή.