Είναι ο πιο προβληματικός κλάδος και ο πιο δύσκολος να αποτιμηθεί…

Είναι ο πιο προβληματικός κλάδος και ο πιο δύσκολος να αποτιμηθεί. Παρόλα αυτά είναι αυτός που έχει την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα και διακύμανση.

Σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15% ενώ στο Trading πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες.

Το 666 – 681  έχει γίνει ισχυρή στήριξη με το Stop στο 625. Το 793 και 845 είναι επόμενοι στόχοι. Το 712 κοντινή στήριξη…

 

* ,