Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει αναθεώρηση της μέτρησης του χρέους!!

Μία διαφορετική προσέγγιση…

Μια νέα οπτική στο ελληνικό πρόβλημα επιχειρεί να δώσει ο Ian Ball, πρόεδρος του CIPFA International (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), τονίζοντας ότι τώρα που οι ελληνικές αρχές και οι δανειστές της καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία διάσωσης, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει αναθεώρηση της μέτρησης του χρέους.
Ο επικεφαλής της βρετανικής ένωσης λογιστών, τονίζει ότι υπήρξε μια διαδεδομένη ερμηνεία των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων, η οποία έχει οδηγήσει σε πολιτικές και συμφωνίες που μόνο να επιδεινώσουν τα προβλήματα της Ελλάδας μπορούν. Ενώ το βάρος του χρέους συνήθως αναφέρεται ως να είναι μεταξύ 175% και 180% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ο αριθμός αυτός είναι λανθασμένος και αδικαιολόγητος. Διότι βασίζεται στην ονομαστική αξία του χρέους της Ελλάδας, που δεν λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη διάρκεια των δανείων και τους ευνοϊκούς όρους των επιτοκίων, καθώς και τις περιόδους χάριτος.
Εάν υπολογίσει κανείς το ελληνικό χρέος βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS), θα διαπιστώσει ότι είναι σημαντικά χαμηλότερο. Ενδεικτικό είναι το ποσοστό του χρέους στο τέλος του 2013, το οποίο δεν ξεπερνούσε το 68% του ΑΕΠ. Αν αυτό δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος για τη μέτρηση του χρέους, τότε κάθε εταιρεία στα σημαντικότερα χρηματιστήρια του κόσμου κάνει λάθος στη μέτρηση του χρέους της, αναφέρει η Ball.
Μάλιστα, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι ούτε με βάση τα λογιστικά πρότυπα, ούτε στη βάση της οικονομικής αρχής το χρέος δεν αποτιμάται στην ονομαστική του αξία. Αυτή η διάχυτη παρανόηση της πραγματικής δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδα έχει διαμορφώσει συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στη χώρα και τους πιστωτές της, καθώς δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα της χώρας.
Σχετική εικόναΑντ ‘αυτού μπορεί να εντείνει τα προβλήματα.

Αντιμετωπίζοντας τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις ζημίες που ήδη ανέλαβαν οι ιδιώτες πιστωτές, θα δοθεί στην χώρα η δυνατότητα για ένα νέο ξεκίνημα, ώστε να αντιμετωπίσει τα πολύ σημαντικά προβλήματα της οικονομία και να αποτρέψει την κατάσταση που διαρκώς επιδεινώνεται.www.bankingnews.gr

 

* ,