ΕΧΑΕ: Υποβάθμιση σύστασης και μείωσης τιμής στόχου

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή των ΕΧΑΕ στα 5,40 από 7,60 ευρώ δίνει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία υποβαθμίζει και τη σύσταση σε accumulate.

Ο λόγος για την υποβάθμιση της μετοχής είναι η πιο συντηρητική στάση που υιοθετεί η χρηματιστηριακή αναφορικά με τον όγκο συναλλαγών στο ΧΑ εν μέσω αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η IBG θέτει discount 30% στην εκτιμώμενη δίκαιη αξία της μετοχής (στα 7,7 ευρώ) για να συμπεριλάβει στην αποτίμηση τα αυξημένα ρίσκα χώρας.

Η μετοχή θα κινηθεί αντίστοιχα με τις μακροοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, επισκιάζοντας τα θετικά στοιχεία του τίτλου (ανθεκτική δυναμική κερδών, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και γενναιόδωρο μέρισμα), σημειώνει η χρηματιστηριακή.