ΕΧΑΕ: Μέρισμα χρήσης 2014, καθαρό ποσό 0,1890 ευρώ

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,021 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4172/2013), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1890 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 (αποκοπή Τρίτη 26 Μαΐου 2015 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ.5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
  2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
  3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2020 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) (Τηλ. 210 3366616).

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Σύνδεσμοι

Αγορά

Γενικός Δείκτης

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Ημερολόγιο

Μάϊος 2015

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

21 Μαϊ 2015 17:00: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ) Γενική Συνέλευση, αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος»

* ,