ΕΧΑΕ: Κόβει και μοιράζει 0,1100 ευρώ επιστροφή κεφαλαίου

Από 13/08 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου της ΕΧΑΕ

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου 0,1100 ευρώ ανά μετοχή, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Δευτέρα 10/08/2015 (αποκοπή την Παρασκευή 07/08/2015, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Πέμπτη 13/08/2015.