ΕΥΔΑΠ: Το δικό της 6μηνο με μία πρώτη ματιά... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΥΔΑΠ: Το δικό της 6μηνο με μία πρώτη ματιά…

30.09.2016 09:46

ΕΥΔΑΠ:

Τα ίδια κεφάλαια-καθαρή θέση μειώθηκαν από τα 967 στα 942,3 εκατ. ευρώ (διένειμε και μέρισμα).

Αποτιμάται σε 564,5 εκατ. ευρώ και με p/bv 0,6.

Ο κύκλος εργασιών στο 6μηνο ανήλθε σε 154,4 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. το 2015, με τα κέρδη να ενισχύονται οριακά και συγκεκριμένα σε 17,32 εκατ. από 17,03 εκατ. ευρώ.

Τα ebitda ενισχύθηκαν κατά 8% στα 43,16 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός της από τα 86,3 εκατ. βρέθηκε στα 132,5 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα της να ξεπερνούν τα 310 εκατ. ευρώ από τα 230 εκατ. του α’6μηνου πέρυσι. Ουσιαστικά δηλ. δεν έχει τραπεζικό δανεισμό…

Σημαντική ενίσχυση στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες που από τα 17,79 εκατ. ευρώ “πέταξαν” στα 49,12 εκατ. ευρώ.

Η σχέση ev/ebitda στο ιδιαίτερα καλό 7,9 για το 6μηνο πάντα…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017