ΕΥΑΘ: Στα 54,6 εκατ. στα ταμεία, μηδέν δανεισμός και κφση… 102 εκατ.!! | Mikrometoxos.gr

ΕΥΑΘ: Στα 54,6 εκατ. στα ταμεία, μηδέν δανεισμός και κφση… 102 εκατ.!!

31.05.2015 20:11

Κέρδη 4,884 εκατ. στο 3μηνο για ΕΥΑΘ
Οριακή πτώση τζίρου – Στα 54,628 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα

 

Οριακή πτώση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου ΕΥΑΘ στο α’ τρίμηνο του 2015, με τα αποτελέσματα μετά από φόρους στα 4,884 εκατ. ευρώ από 5,721 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και με πωλήσεις στα 19,150 εκατ. ευρώ από 19,258 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 6,758 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από 7,645 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.
Αναλύοντας τις δραστηριότητες του ομίλου αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας παροχής υπηρεσιών ύδρευσης συνεισέφερε στις πωλήσεις 12,501 εκατ. ευρώ και στα αποτελέσματα μετά από φόρους 3,861 εκατ. ευρώ ενώ ο τομέας παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης συνεισέφερε 6,649 εκατ. ευρώ και 1,537 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στη λήξη της περιόδου, ήτοι 31.3.2015, ανήλθαν σε 150,668 εκατ. ευρώ από 145,784 εκατ. ευρώ στην έναρξη της εξεταζόμενης περιόδου, ήτοι 31.12.2014. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 26,829 εκατ. ευρώ από 26,899 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 19,594 εκατ. ευρώ από 16,690 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.3.2015 ανήλθαν σε 54,628 εκατ. ευρώ από 50,305 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

 
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 229 άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 242 άτομα.
Στους στόχους της διοίκησης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
•       Η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ως φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.

•       Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων.

•       Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε λόγω παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού.

•       Η τμηματική αντικατάσταση των παλαιών δικτύων με στόχο τον περιορισμό των απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017