ΕΥΑΘ: Κφση 91,1 εκατ. ευρώ, δεν έχει δανεισμό και στο ταμείο 50,3 εκατ. ευρώ!!

ΕΥΑΘ: Οριακή αύξηση τζίρου αλλά και καθαρών κερδών, συγκεκριμένα, ο τζίρος ανήλθε στα 73,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,93%, το κόστος πωλήσεων ανήλθε στα 47,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,04%, τα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 20,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 14,9% ενώ τα μετά φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,35%, στα 13,4 εκατ. ευρώ.

Ο τζίρος του ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η αύξηση του τζίρου, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης ύδατος και των αντίστοιχων τελών αποχέτευσης. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 26.3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,73%, τα EBITDA, αυξήθηκαν κατά 12,6% στα 24,241 εκατ. ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλος περιόδου ανήλθαν κατά την 31/12/2014 σε 50,3 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση με στόχο τη διερεύνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική αξιοποίηση, τόσο της αποθηκευμένης όσο και της καθημερινά παραγόμενης Ιλύος, με σκοπό τη συνεργασία με άλλες εταιρείες, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων ή ενέργειας μετά από την καύση τους.

Από την ανταπόκριση των ενδιαφερομένων εταιρειών καθώς κατατέθηκαν περισσότερες των 10 προσφορών από σχετικά μεγάλες εταιρείες, με ανάλογη τεχνογνωσία στον τομέα της επιχειρηματικής αξιοποίησης της ιλύος, διαφαίνεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν, παρουσιάζει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η απόκτηση όμορου αγροτεμαχίου, για την επέκταση των λεκανών εναπόθεσης της ασβεστοποιημένης ιλύος, βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει εκφράσει θετική γνώμη, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγκατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αποτιμάται σε 91,1 εκατ. ευρώ, δεν έχει δανεισμό και έχει στο ταμείο 50,3 εκατ. ευρώ!! Με την σχέση Ev/ebitda στο απίστευτο 1,68!! Δεν ξανάγινε, που λέει ο λόγος…