Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου ως Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της τράπεζας και του ομίλου, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Εθθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.