ΕΤΕ ΒΑΝΚ: Παραμένει στις ΤΟΠ επιλογές των αναλυτών της Deutsche Bank

ΕΤΕ ΒΑΝΚ: Η μετοχή της παραμένει στις ΤΟΠ επιλογές των αναλυτών της Deutsche Bank παρότι τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου. O ξένος οίκος διατηρεί αμετάβλητη την τιμή-στόχο των 2,00 ευρώ και την σύσταση “ΑΓΟΡΑΣ”. 
 
Σύμφωνα με την Deutsche, η Εθνική διαθέτει ένα “ανώτερο προφίλ” ρευστότητας σε σχέση με τις άλλες Ελληνικές Τράπεζες, ενώ η επερχόμενη συναλλαγή της Finansbank εκτιμάται ότι θα τονίσει το discount έναντι των άλλων Τραπεζών με το οποίο διαπραγματεύονται οι δραστηριότητές της στην Ελλάδα.
 

Η Goldman Sachs, από την πλευρά της, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική, για το δ’ τρίμηνο, σημειώνει πως ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, κυρίως λόγω έκτακτων στοιχείων. Αντιθέτως, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.