ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.:- ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ… | Mikrometoxos.gr

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.:- ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ…

25.07.2015 12:03

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ…: Στις 24 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά η μετ’ αναβολής συζήτηση επί του 4ου θέματος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2015.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.487.221 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

Επί του 4ου θέματος, εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, και ειδικότερα αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας. 

Αποφασίστηκε επίσης η καταβολή αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου προερχομένων από έκτακτα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.  [σ.σ. ΓΙΑ το… 18,25% δεν περίσσεψε ούτε ψίχουλο!!!]

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017