ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Για την ώρα... φτερά στον... άνεμο! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Για την ώρα… φτερά στον… άνεμο!

02.12.2014 13:14

Συρρίκνωση κερδών σημείωσε η ΕΛΤΕΧ Άνεμος στο 9μηνο 2014. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2013.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την περίοδο 1.1.2014 έως 30.9.2014:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 17% κυρίως λόγω συγκυριακής μείωσης των ανεμολογικών δεδομένων.

Κατ΄ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, έναντι 19,8 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο των εννέα μηνών του 2013, και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ωστόσο, τα περιθώρια EBITDA και EBIT διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, άνω του 68% και του 41,9% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2013, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. για το εννεάμηνο του 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0472 ευρώ έναντι 0,0990 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 75,5 εκατ. ευρώ έναντι 112,6 εκατ. στις 31.12.2013.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 171 MW τα οποία αφορούν δώδεκα (12) αιολικά πάρκα 164 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 5 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2 MW.

Σήμερα, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης τέσσερα (4) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 94 MW. Επιπλέον, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 867 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 340 MW σε προχωρημένο στάδιο).

Απορίας άξιον το πως εγκρίθηκε η εισαγωγή της στη τιμή των 1,7000 ευρώ ανά μετοχή που την αποτιμούσε σε 140 εκατ. ευρώ. ”Περίεργες” και οι εκθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγο μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2013 ανέρχονταν σε… 73 εκατ. ευρώ.  Και ο δανεισμός βρισκόταν στα 137,5 εκατ. ευρώ!!!! Με ταμειακά διαθέσιμα μερικά εκατ. ευρώ…

————————————-

ΥΓ: ”Την έβαλαν σε πολύ υψηλή τιμή, σαν το μοναδικό ενδιαφέρον να ήταν να εισπράξει τα 40 εκατ. ευρώ ο όμιλος.

Οι επενδυτές (αυτοί δηλ. που βάζουν τα κεφάλαιά τους και δεν τζογάρουν με μοχλεύσεις και όλα τα συναφή) όμως έχουν καλή γνώση των πραγμάτων και δεν ”τσίμπησαν”.

Και οι αναλυτές στις εκθέσεις τους κάνουν αναφορές στα κέρδη του… 2016, για να φανεί κάπως ελκυστική… Βέβαια στο ταμπλό τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τοποθετούνται 1-2 funds και με χρήση μόχλευσης άμα θέλουν σου κλειδώνουν τα χαρτί για μέρες”…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017