ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλη πτώση των εσόδων το δ’ τρίμηνο πέρυσι –

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλη πτώση των εσόδων το δ’ τρίμηνο πέρυσι

Μεγάλη πτώση των εσόδων το δ’ τρίμηνο πέρυσι καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν το επισκοπούμενο διάστημα σε 21,862 δισ. ευρώ από 25,205 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2013 και 25,544 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2012.
Η κύρια αιτία για την εξέλιξη αυτή, βρίσκεται στη σχεδόν κάθετη πτώση των εσόδων από τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (3,867 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2014 από 5,848 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και 6,311 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2012), εξαιτίας της αυξανόμενης αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κ.λπ.).
Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 25,077 δισ. ευρώ από 26,189 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2013.
Ειδικά οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν σε 23,426 δισ. ευρώ από 24,426 δισ. ευρώ (με τις κοινωνικές παροχές να περιορίζονται σε 9,752 δισ. ευρώ από 10,029 δισ. ευρώ και τις επιδοτήσεις σε 388 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ).

 

Στον αντίποδα, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά τι, σε 5,842 δισ. ευρώ από 5,526 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Τέλος, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε το δ’ τρίμηνο 2014 σε 317,094 δισ. ευρώ.