ΕΛΠΕ: Long με στοπ το 366- Το 396 κοντινή αντίσταση…

Long με στοπ το 366

Το 396 κοντινή αντίσταση με το 420-430 κύρια.

Διάσπαση του 366 μπορεί να μας δώσει και πάλι το 340 επίπεδο.

Όσο κάτω από το 420-430 επίπεδο δεν μπορούμε να δούμε αλλαγή μεσοπρόθεσμης τάσης μιας και βλέπουμε μία συσσώρευση 8 μηνών

 

* ,