ΕΛΠΕ: Το “Απόλυτο Play” του ελληνικού χρηματιστηρίου…

ΕΛΠΕ: Οι εξελίξεις με το Ιράν και η επιτευχθείσα συμφωνία θα οδηγήσει τον ελληνικό όμιλο σε άλλες ατραπούς… Με την νέα μονάδα διύλισης της απόλυτα εναρμονισμένη με το αργό του Ιράν θα δει τα μεγέθη της να βελτιώνονται εντυπωσιακά. Δεν είναι λίγοι οι παράγοντες της αγοράς που από τώρα θεωρούν την μετοχή των ΕΛΠΕ ως το ”Απόλυτο Play” του ελληνικού χρηματιστηρίου…
 
!ΕΛΠΕ(Ι): Όσοι επιμείνουν στις υψηλές ζημιές των αποθεμάτων (375 εκατ. ευρώ) χάνουν την μεγάλη εικόνα. Και τούτο διότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας παρουσίασαν ισχυρή αύξηση κατά 280% κλείνοντας σε επίπεδο ρεκόρ όλων των εποχών.
 
Οι εξαγωγές ισορρόπησαν με τις πωλήσεις της εγχώριας αγορά ενώ η αξιοποίηση της δυναμικότητας έφθασε στο 70-80%. Συνολικά ο όμιλος στο δ’ τρίμηνο διύλισε 3.981 εκατομμύρια τόνους ή 27,8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ενώ η ζημιά από την αποτίμηση των αποθεμάτων έφθασε στο τρίμηνο στα 375 εκατ. ευρώ.
 
!ΕΛΠΕ(Ι): Από την άλλη πλευρά οι ταμειακές ροές ήταν «συγκλονιστικές» καθώς η μείωση των τιμών του αργού μείωσε τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και σε συνδυασμό με την δραστική μείωση των απαιτήσεων οδήγησαν σε συνολική εξοικονόμηση 991 εκατ. ευρώ μειώνοντας τον καθαρό δανεισμό κατά 640 εκατ. ευρώ στα 1,4 δις ευρώ.
 
!ΕΛΠΕ(ΙΙ): Η βελτίωση στην λειτουργική απόδοση οφείλεται τόσο στα συνολικά καλύτερα περιθώρια διύλισης (4,0 Δολάρια ανά Βαρέλι) αλλά και τα πραγματικά περιθώρια (10,20 Δολάρια ανά Βαρέλι) που ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα των 10 τελευταίων τριμήνων οδηγώντας σε EBITDA του τομέα διύλισης στα 133 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των έκτακτων ζημιών.
Από το φύλλο του Σαββάτου στο ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”