ΕΛΠΕ: Πώληση 2.110 μετοχών από κ. Νικ. Πεππέ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΛΠΕ: Πώληση 2.110 μετοχών από κ. Νικ. Πεππέ

13.11.2017 14:47

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Νικόλαος Πεππές, Ανώτερος Διευθυντής Πληροφορικής & Συστημάτων Ομίλου, σύμφωνα με την από 13/11/2017 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη την 10/11/2017 σε πώληση 2.110 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €16.036.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017