ΕΛΠΕ: Διαπραγματεύεται με P/bv 0,64 και ΔΔΜ 0,91

ΕΛΠΕ: ΜΕ την Καθαρή θέση στα 1,956 δισ. ευρώ (από τα 2,099 δισ. στις 31.12.2013) και με δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,91. (Συνεχώς μειώνεται η καθαρή θέση και ενισχύεται ο ΔΔΜ)..

Στο ταμείο υπάρχουν διαθέσιμα 1,279 δισ. ευρώ και ο δανεισμός ανήλθε στις 30.9.2014 στα 3,06 δισ. εκατ. ευρώ.

Στα 109,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των -224,42 εκατ. του 2013.

Απασχολεί προσωπικό 2608 (από 2951) ατόμων και για αμοιβές κατέβαλε 3,3 εκατ. ευρώ.

Αποτιμάται σε 1,25 δισ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,64. Διαπραγματεύεται στα 4,0500 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 4,0000 – 8,1300 ευρώ…

ΔΙΕΤΙΑ: Με τον μέσο όρο στα 7,1100 ευρώ και στο -35% από πρόπερσι ίδια ημερομηνία (στα 6,2100 τότε). Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 2,1800 και την λογιστική του στα 6,4000 ευρώ!!.

Με ζημίες 138,7 εκατ. από ζημίες 171 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν σε 7,1 δισ. από 7,45 δισ. ευρώ στο 2013.

* ,