ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015 | Mikrometoxos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015

27.08.2015 03:00

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 221 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, αυξημένος κατά 26% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2014 (175 εκατ. ευρώ), εμφανίζοντας αντίστοιχη αύξηση του όγκου  πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 21,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 358 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ ή 0,0756 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 242 εκατ. ευρώ την 30/6/2015 έναντι 218 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνικά Καλώδια παραμένει αισιόδοξη για το 2015 παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί στην αύξηση πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Εις, ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια βρίσκεται σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. 

Δημοσίευση την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2015 – 30.06.2015 μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cablel.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Σύνδεσμοι

Αγορά

Γενικός Δείκτης

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Ημερολόγιο

Αύγουστος 2015

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

27 Αυγ 2015 00:00: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΧΑΚΟΡ)Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017