ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2014 | Mikrometoxos.gr

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2014

31.03.2015 09:32

Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2014

 

Το 2014 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (2007-2013 : ύφεση 25%)

 

Στο περιβάλλον αυτό ο κύκλος εργασιών του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυξήθηκε κατά 24,4% σε € 1.544,5 εκατ. (έναντι € 1.241,4 το 2013) κυρίως λόγω επιτάχυνσης εκτέλεσης του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου

 

Τα ενοποιηµένα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤ ανήλθαν σε € 56,9 εκατ. – περιλαµβάνουν επιβάρυνση αποµείωσης € 54,2 εκατ. της αξίας συµµετοχής του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων και µη επαναλαµβανόµενα λοιπά έσοδα € 11,5 εκατ. (από το Μορέα)

 

– Το EBIT αναπροσαρµοσµένο για τα προαναφερόµενα µεγέθη ανέρχεται σε € 99,5 εκατ. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ήταν ζηµίες € 51,6 εκατ. (έναντι ζηµιών € 48 εκατ. το 2013) επηρεασµένα αρνητικά από την προαναφερόµενη αποµείωση αξίας διαθεσίµων προς πώληση συµµετοχών

 

Ο συνολικός δανεισµός µειώθηκε σε € 1.550,7 εκατ. έναντι € 1.646,9 εκατ. στις 31/12/2013 – ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 31/12/2014 ανήλθε σε € 414,3 αυξηµένος έναντι € 355,3 εκατ. στις 31/12/2013 κυρίως λόγω µείωσης καθαρών διαθεσίµων στην κατασκευή Το συνολικό ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σε € 3,8 δις ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν έργα € 555 εκατ. των οποίων εκκρεµεί η υπογραφή των συµβάσεων

 

Η ΕΛΤΕΧ Άνεµος υλοποιεί την κατασκευή αιολικών πάρκων 93,5 MW από τις προσόδους του IPO (~ €35) αλλά και την δανειακή χρηµατοδότηση που έχει εξασφαλιστεί Οι πολιτικές εξελίξεις στα τέλη του 2014 καθώς και οι συνεχιζόµενες συζητήσεις αναφορικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Ελλάδας, επανέφεραν την αβεβαιότητα στο µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές του οµίλου

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017