ΕΛΚΑ: Συμμετέχει στην ΑΜΚ της Fulgor με €14,4 εκατ.

Το ποσό της αύξησης θα χρησιμοποιηθεί από την θυγατρική εταιρεία για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών και για κεφάλαιο κίνησης.

H Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ -1,56% ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής εταιρείας FULGOR A.E. με το ποσό των 14.400.000 ευρώ.

 

Το ποσό της αύξησης θα χρησιμοποιηθεί από την θυγατρική εταιρεία για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών και για κεφάλαιο κίνησης.