ΕΛΒΕ: Διακόπτει την παραγωγή γυναικείων ενδυμάτων

Θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων εργασίας

Τη διακοπή της δραστηριότητας παραγωγής γυναικείων ενδυμάτων, λόγω της φθίνουσας πορείας που παρουσιάζει, αποφάσισε η εταιρεία ΕΛΒΕ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το τμήμα ενδυμάτων της εταιρείας θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων εργασίας.
Από την απόφαση αυτή της διοίκησης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του ομίλου αναμένεται να επηρεαστούν περίπου κατά 700 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η συμμετοχή της δραστηριότητας αυτής στα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου ήταν ζημιογόνα.
Η έκτακτη επιβάρυνση στα κέρδη μετά από φόρους της 31/12/2014 από τη διακοπή της δραστηριότητας αυτής αναμένεται να είναι περίπου 780 χιλ. ευρώ λόγω ρευστοποίησης αποθεμάτων.