ΕΛΒΑΛ: Αναδιάρθρωση με αποσχίσεις κλάδων και εισφορές σε θυγατρικές - Τα ενοποιημένα μεγέθη δεν θα επηρεαστούν. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΛΒΑΛ: Αναδιάρθρωση με αποσχίσεις κλάδων και εισφορές σε θυγατρικές – Τα ενοποιημένα μεγέθη δεν θα επηρεαστούν.

24.03.2015 03:09

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών ΕΛΒΑΛ και ELVAL Colour.

 

Ειδικότερα, χθες ανακοινώθηκε ότι στις 20 Μαρτίου, τα διοικητικά συμβούλια της ΕΛΒΑΛ και της, κατά 100% θυγατρικής της, ELVAL Colour ανακάλεσαν τις από 15 Ιανουαρίου αποφάσεις τους για την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις και του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond  της ΕΛΒΑΛ και την απορρόφησή τους από την ELVAL, με ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.12.2014 και με διαδικασία αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

 

Επίσης τα διοικητικά συμβούλια της ΕΛΒΑΛ και της, κατά 100% θυγατρικής της, ELVAL Colour αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας  etalbond της ΕΛΒΑΛ και την απορρόφησή του από την ELVAL Colour. Η απόσχιση και απορρόφηση του προαναφερθέντος κλάδου θα γίνει με ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2014.

 

Επίσης, τα διοικητικά συμβούλια της ΕΛΒΑΛ και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης εταιρείας ΒΕΠΑΛ αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις της ΕΛΒΑΛ και την απορρόφησή του από την ΒΕΠΑΛ Ανώνυμη Εταιρία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου. Η απόσχιση και απορρόφηση του προαναφερθέντος κλάδου θα γίνει με ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2014.

 

Ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας etalbond δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία σύνθετων panels αλουμινίου (etalbond), ενώ ο κλάδος βαφής αρχιτεκτονικών ταινιών αλουμινίου στη βαφή ταινιοελασμάτων  αλουμινίου. Οι προαναφερθέντες εισφερόμενοι κλάδοι αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,8% του κύκλου εργασιών της ΕΛΒΑΛ. Δεδομένου ότι η πρώτη ύλη του κλάδου παραγωγής και εμπορίαςetalbond θα πωλείται από την ΕΛΒΑΛ., ο εταιρικός κύκλος εργασιών θα μεταβληθεί σε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό. Τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου ΕΛΒΑΛ δεν  θα επηρεαστούν. Και η απόσχιση των προαναφερθέντων κλάδων γίνεται στο πλαίσιο της  εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΕΛΒΑΛ, μετά και την απορρόφηση της θυγατρικής ΕΤΕΜ και αποσκοπεί στην  παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας  etalbond  τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ΕΛΒΑΛ και ELVAL Colour καθώς και  της σχετικής έγκρισης του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών ΕΛΒΑΛ και ΒΕΠΑΛ καθώς και της σχετικής έγκρισης του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017