ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Παραμένει η τερματική στρέβλωση της τιμής της μετοχής | Mikrometoxos.gr

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Παραμένει η τερματική στρέβλωση της τιμής της μετοχής

22.05.2015 01:58
ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Στο +24,56% χθες και στη τιμή του 0,6440 ευρώ που την αποτιμά σε 11,9 εκατ. ευρώ. Με χαμηλά – υψηλά 12μήνου στο 0,3700 και 0,9700 ευρώ και στο -20,30% από τις 21.5.2014.
 
Στο 0,4000 ευρώ προ μηνός και σε μία τιμή που την αποτιμούσε σε 7,4 εκατ. ευρώ και μη χειρότερα που λέμε… 
 
ΓΙΑ ΝΑ την ξανα-θυμηθούμε…
 
ΕΛΣΤΡ: Ο κύκλος εργασιών το 2014 αυξήθηκε κατά 4,1% και ανήλθε σε  53,8 εκατ. από  51,7 εκατ.του 2013, ενώ το μικτό κέρδος σημείωσε άνοδο και ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών… 

 
Και ανήλθε σε  5,0 εκατ. ή 9,3% επί των πωλήσεων, έναντι 4,6 εκατ. ή 8,9% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
 
Τα EBITDA τα οποία επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη μείωση αξίας της πωληθείσας για το 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθαν σε κέρδη  0,9 εκατ. έναντι κερδών 1,8 εκατ.ευρώ.
 
Τα δε αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 3,6 εκατ., έναντι ζημιών 3,1 εκατ. το 2013, αντανακλώντας κυρίως την έκτακτη επιβάρυνση του τομέα των φωτοβολταϊκών.
 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κατά την διάρκεια του 2014 επετεύχθησαν: Περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 15%, σε 11,2 εκατ. από 13,1 εκατ. Σωρευτικά από την 31.12.2012 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί κατά 56%. 
 
Επιπλέον βελτίωση της σχέσης καθαρός δανεισμός / προς ίδια κεφάλαια σε 17% από 19% πέρυσι και 35% το 2012.
 
Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 5,4 εκατ. και ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου για την χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών και των μελλοντικών επενδυτικών του σχεδίων. 
 
Ολοκλήρωση επένδυσης νέας σύγχρονης μονάδας παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 
 
Αποδοτική λειτουργία της νέας θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στον τομέα της υδροπονικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
 
ΕΛΣΤΡ: Τα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση ανήλθαν σε 66,07 εκατ. ευρώ και η P/bv 0,18. Η Book value 3,5800 ευρώ και στο ταμπλό 0,6440 ευρώ… 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017