ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Είπαμε, δεν θέλουμε σπατάλες... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Είπαμε, δεν θέλουμε σπατάλες…

07.01.2015 11:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 12.06.2014 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη την 05.01.2015 σε αγορά 300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,585. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε € 178,60 . Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΚΑΠΠΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017