ΕΚΤ: Θα συνεχίσει να δέχεται τα ακάλυπτα τραπεζικά ομόλογα ως ενέχυρα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα συνεχίσει να δέχεται ως ενέχυρο για τη χορήγηση δανείων ακάλυπτα τραπεζικά ομόλογα (unsecured bank bonds, UBBs), περιλαμβανομένων αυτών που η αξία τους μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση χρεοκοπίας μίας τράπεζας, αλλά περιορίζει τη χρήση τους και αυξάνει τους ελέγχους, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Η απόφαση αυτή προκλήθηκε από τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν ότι οι επενδυτές μίας τράπεζας, περιλαμβανομένων των κατόχων ακάλυπτων ομολόγων (σ.σ.: αυτών που δεν βασίζονται σε ενέχυρα), πρέπει να υποστούν ζημιές σε περίπτωση που αυτή χρεοκοπήσει, πριν υπάρξει χρηματοδότηση της τράπεζας από το κράτος.

Η απόφαση της ΕΚΤ διασφαλίζει ότι τα υψηλής εξασφάλισης ακάλυπτα ομόλογα (senior unsecured debt) που υπόκεινται σε «καταστατική χαμηλότερη διαβάθμιση», όταν δηλαδή οι εθνικοί κανόνες προβλέπουν το «κούρεμα» τους πριν από άλλα ομόλογα σε περίπτωση διάσωσης μίας τράπεζας από μέσα (bail-in), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες για τη χρηματοδότησή τους από την ΕΚΤ.

«Η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει επί του παρόντος την επιλεξιμότητα των UBBs, περιλαμβανομένης της επιλεξιμότητας των UBBs που είναι χαμηλότερης εξασφάλισης με βάση το καταστατικό τους, που δεν είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και συμβατικά, τα οποία με βάση τους σημερινούς κανόνες θα είχαν καταστεί μη επιλέξιμα από την 1η Ιανουαρίου 2017», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ θα περιορίσει, ωστόσο, τη χρήση των τίτλων αυτών ως ενέχυρων και θα αυξήσει τους ελέγχους για τους κινδύνους τους. «Η ΕΚΤ αποφάσισε να μειώσει από την 1η Ιανουαρίου 2017 το όριο χρήσης των ακάλυπτων τραπεζικών ομολόγων από 5% στο 2,5%», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Το νέο όριο δεν θα εφαρμόζεται στα UBBs αξίας χαμηλότερης των 50 εκατ. ευρώ, μετά τα «κουρέματα» που έχουν γίνει, ή στα UBBs που είναι εγγυημένα από δημόσιους φορείς που μπορούν να επιβάλλουν φόρους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters