ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.: Ανακοίνωση Διανομής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2016 | Mikrometoxos.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.: Ανακοίνωση Διανομής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2016

22.11.2016 19:49

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

 

Η «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σε συνέχεια της από 14.11.2016 ανακοίνωσης της περί έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της διανομής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2016 ύψους 0,067 ευρώ ανά μετοχή (καθαρού) ότι με την από 22.11.2016 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες σχετικά με τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2016: Από την Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την 6 Δεκεμβρίου 2016 (record date).

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017