ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

03.10.2017 14:48

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 29/09/2017 πρωτοκολλήθηκαν οι παραιτήσεις των εξής μελών του ΔΣ:

Χατζηδιαμαντή Αντωνίου, Προέδρου

Κεφαλόπουλου Μιχαήλ, Διευθύνοντος Συμβούλου
Μπούρη Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
Κερμανίδη Γαβριήλ, Αντιπροέδρου
Βογιατζή Χρήστου, Μέλους
Μανιατάκη Κωνσταντίνου, Μέλους

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017