Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε 180 ΜμΕ – Στο Δ. Αθηναίων σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα | Mikrometoxos.gr

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε 180 ΜμΕ – Στο Δ. Αθηναίων σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα

02.02.2015 02:58

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη μέσω μητρώου εξειδικευμένων συμβούλων σε 180 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δήμου Αθηναίων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, θα προσφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο Δ. Αθηναίων».

Στη συνέχεια σε 50 από αυτές τις επιχειρήσεις, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση συνεργασιών και συνεργειών μέσω της ανάπτυξης και υποστήριξης 2 συνεργατικών σχηματισμών, στους οποίους θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, με στόχο την παραγωγή 2 σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 31/03/2015 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ.

Εν τω μεταξύ το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ιαπωνία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα «HRTP Human Resources Training Programme», το οποίο προσφέρει σε στελέχη επιχειρήσεων χωρών- μελών της Ε.Ε., την ευκαιρία σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές, τη δομή, την κουλτούρα και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους.

Για την επίτευξη του στόχου, το πρόγραμμα υλοποιεί μια σειρά διαλέξεων, σεμιναρίων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας, της οικονομίας, της ιστορίας και της πολιτικής της χώρας.

Σύμφωνα με έγγραφο του EU- Japan Centre η διάρκεια του επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τέσσερις εβδομάδες, από 11 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2015 με δυνατότητα παράτασης για 5η εβδομάδα (έως 12 Ιουνίου 2015), κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις των εκπροσώπων των εταιρειών σε αντίστοιχες ιαπωνικές επιχειρήσεις και διαπροσωπικές επαφές των συμμετεχόντων με Ιάπωνες ομολόγους τους.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τις δαπάνες που αφορούν στα δίδακτρα, ενώ οι εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των συμμετεχόντων. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας ύψους 3.000 ευρώ για τα έξοδα διαβίωσής τους.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017