Διαβάστε όλο το σχέδιο Σόιμπλε για πενταετή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΙΚ

Το σχέδιο του Γερμανικού υπουργείου Οικονομικών για πενταετή έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Το έγγραφο του Γερμανικού υπουργείου Οικονομικών είναι το ακόλουθο:

Η Ελλάδα υπέβαλε στις 9 Ιουλίου του 2015 ένα κατάλογο προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις βασίζονται και υπολείπονται του τελευταίου μνημονίου βοήθειας το οποίο είχε συνταχθεί από την τρόικα προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία αξιολόγηση σύμφωνα με το πρόγραμμα του μηχανισμού EFSF. Παρόλα αυτά η Ελλάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.

Αυτές οι προτάσεις υπολείπονται ενός αριθμού πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε πεδία τα οποία ήταν απαραίτητα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Μεταξύ αυτών υπολείπεται στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, υπολείπεται σε ιδιωτικοποιήσεις, στον τραπεζικό τομέα, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που δεν είναι επαρκείς.

Γι’ αυτόν τον λόγο αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα απόλυτα νέο τριετές πρόγραμμα του ESM όπως ζητήθηκε από την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη βιώσιμη λύση που θα κρατήσει επίσης εμπλεκόμενο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο οδοί που διαγράφονται πλέον:

1. Οι ελληνικές Αρχές πρέπει να βελτιώσουν τις προτάσεις τους άμεσα και κατά σημαντικό τρόπο με πλήρη υποστήριξη από το κοινοβούλιό τους. Οι βελτιώσεις θα πρέπει να επαναδομήσουν την εμπιστοσύνη, να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους εκ των προτέρων και την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, έτσι ώστε να διασφαλίσουν μια ανάκτηση πρόσβασης στην αγορά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι βελτιώσεις αυτές περιλαμβάνουν:

α) Μεταφορά πολύτιμων πολύτιμων ελληνικών περιουσιακών στοιχείων αξίας 50 δισ. ευρώ σε ένα εξωτερικό ταμείο όπως το Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη (Institution for Growth) στο Λουξεμβούργο, τα οποία θα μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν συναρτήσει του χρόνου και να μειώσουν το χρέος.

β) Τη ανάπτυξη των θεσμών και της ικανότητας και την αποπολιτικοποίηση των ελληνικών διοικητικών δομών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί σωστή εφαρμογή του προγράμματος.

γ) Τρίτον αυτόματη περικοπή στις δαπάνες στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι μείωσης του ελλείμματος.

Εκ παραλλήλου, θα πρέπει να συσταθεί και μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό διάστημα που έχει χαθεί, μέχρις ότου επιτευχθεί μια πρώτη εκταμίευση κάτω από το ενισχυμένο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ο υφιστάμενος κίνδυνος της μη επίτευξης ενός νέου προγράμματος υπό τον ESM επαφίεται στην Ελλάδα και όχι στις χώρες της Ευρωζώνης.

2. Στην περίπτωση που η βιωσιμότητα του χρέους και η προοπτική μιας αξιόπιστης εφαρμογής δεν μπορούν να διασφαλιστούν εκ των προτέρων, θα πρέπει να προσφερθούν στην Ελλάδα ταχύτατες διαπραγματεύσεις για μια σταδιακή έξοδο από την Ευρωζώνη, με πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους, αν είναι απαραίτητο, στο πρότυπο της Λέσχης των Παρισίων, για την επόμενη τουλάχιστον πενταετία. Μόνον αυτή η πορεία θα μπορούσε να επιτρέψει μια επαρκή αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία δεν θα ήταν σύμφωνη όμως με τη συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση (σύμφωνα με το άρθρο 125 της TFEU).

H λύση του ‘time-out’ θα έπρεπε να συνοδεύεται με μια υποστήριξη της Ελλάδας, ως μέλους της ΕΕ και του ελληνικού λαού, με ενίσχυση της ανάπτυξης και την παροχή ανθρωπιστικής και τεχνικής βοήθειας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η λύση του ‘time-out’ θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται με την ευθυγράμμιση όλων των πυλώνων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και με συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης.

πηγή: megatv