Δεύτερη ευκαιρία για 700 ελληνικές επιχειρήσεις

Επτακόσιες Ελληνικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν, πιλοτικά, από τη νέα χρονιά, σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε δυσχερή οικονομική θέση, ώστε να αποτρέπεται η βίαιη πτώχευση και να ενθαρρύνεται η επανεκκίνηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Την περασμένη Παρασκευή υπογράφηκε η σύμβαση χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τον κίνδυνο της πτώχευσης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί από 7 Ευρωπαϊκές Χώρες (Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία και Ελλάδα). Θα λειτουργήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME για μία τριετία, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι το Δεκέμβριο του 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διατυπωθούν προτάσεις πολιτικής – συστάσεις σε επίπεδα εθνικά αλλά και αρμοδίων διευθύνσεων της ΕΕ, με σκοπό να δρομολογήσουν την αντιμετώπιση του προβλήματος των επιχειρήσεων σε κρίση. Παράλληλα στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί μια πιλοτική εφαρμογή υποστήριξης 700 επιχειρήσεων. Η ανατροφοδότηση από την πιλοτική αυτή εφαρμογή, θα αποτελέσει την πρώτη ύλη για την δημιουργία συστάσεων και προτάσεων πολιτικής.