Δεν αποχωρεί ο Paulson από την ΕΥΔΑΠ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Δεν αποχωρεί ο Paulson από την ΕΥΔΑΠ

13.05.2015 01:46
Δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο μεγαλοεπενδυτής John Paulson, ο οποίος διατηρεί το 10% της εταιρείας.
Στην περίπτωση πάντως που συμβεί κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει σχήμα αποτελούμενο από εγχώριους επιχειρηματίες και διεθνή funds που φέρονται πρόθυμα να αποκτήσουν το ποσοστό του μαζί με το 10% της ΕΥΔΑΠ που ανήκει στο δημόσιο.
Όπως αναφέρουν στελέχη στο www.bankingnews.gr, η ύπαρξη ισχυρού ενδιαφέροντος για την απόκτηση σημαντικού μέρους της ΕΥΔΑΠ δείχνει την δυναμική της εταιρείας, η οποία διαθέτει υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα.
Ο John Paulson ένας από τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με περιουσία 11,2 δισ. δολάρια το 2014 έχει σημαντικές συμμετοχές σε ελληνικές τράπεζες αλλά και άλλες εταιρείες όπως Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ κ.α.
Σήμερα η ΕΥΔΑΠ, παρά την οικονομική συγκυρία, καταφέρνει να βελτιώνει εντυπωσιακά τα οικονομικά της μεγέθη.
Για το σύνολο της χρήσης του 2014 κατάφερε να πετύχει βελτίωση της προ φόρων κερδοφορίας και των EBITDA της.
Ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 2,9% σε σχέση με το 2013, λόγο της εφαρμογής των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,8% και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ το 2013.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 63,5 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 3,7%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση.

www.bankingnews.gr

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017