Δείκτης FTSE/Athex Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών (26 Σεπ 2016) και ω…Θεέ μου!

Σύνθεση δείκτη (23 Σεπ 2016)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΙΝΛΟΤ 0,993 -0,5 72 15.831.622,196 18,09 0,139
ΟΤΟΕΛ 11,6 -1,36 27 9.359.666,549 10,69 0,245
ΕΚΤΕΡ 0,43 0 50 2.418.750 2,76 1
ΕΛΒΕ 1,48 -13,95 38 1.860.138 2,13 1
ΚΥΡΜ 3 5,26 40 5.137.712,323 5,87 0,181
ΚΕΠΕΝ 1,45 9,85 21 2.040.150 2,33 1
ΓΑΛΑΞ 0,289 0 36 1.464.504,494 1,67 1
ΝΙΟΥΣ 0,205 0 53 3.025.685,2 3,46 1
ΚΡΙ 1,64 3,8 36 3.935.331,649 4,5 0,202
ΕΛΙΝ 0,849 -0,12 37 4.380.096,257 5 0,585
ΕΒΡΟΦ 0,2 5,82 24 656.313,6 0,75 1
ΕΛΤΟΝ 0,878 0 30 3.846.893,621 4,39 0,546
ΚΑΡΤΖ 3,8 0 18 4.393.208,903 5,02 0,438
ΣΠΕΙΣ 0,69 0 18 801.901,026 0,92 1
ΑΣΚΟ 0,7 0 36 3.307.757,04 3,78 1
ΙΝΤΕΚ 0,69 0 35 2.004.079,78 2,29 1
ΠΑΠ 0,122 7,02 33 2.045.102,076 2,34 1
ΒΙΟΣΚ 0,069 2,99 57 614.622,299 0,7 1
ΠΛΑΚΡ 4,29 -2,05 43 18.536.483,888 21,18 0,245
ΛΥΚ 0,433 -9,22 21 1.871.191,548 2,14 1
* ,